logoFoto tuinLogo tuin
Een filosofische tuin


Omschrijving van een filosofische tuin

Een filosofische tuin is een tuin die uitnodigt tot filosoferen, doordat hij niet alleen (zoals de meeste tuinen) voldoende rust biedt om na te denken zonder te veel afgeleid te worden, maar doordat hij bovendien concrete inspiratie aanreikt om te filosoferen, door in de tuin geïntegreerde teksten, beelden en vormen die verwijzen naar filosofische vragen én mogelijke antwoorden.


   In een filosofische tuin zijn m.a.w. voorwerpen aanwezig die symbool staan voor een bepaalde filosofische vraag of antwoord.

   Daarnaast kunnen ook teksten verwijzen naar filosofische vragen en uitspraken.


Het project “Een filosofische tuin”

Het project Een filosofische tuin –filosoferen in onze reële en virtuele schooltuin wil de leerlingen aanzetten tot filosoferen en ruimer tot het aannemen van een filosofische ingesteldheid.

Centraal staat het ontwerpen van een filosofische tuin, zowel in reële als virtuele zin:
     • reëel: de bestaande schooltuin wordt omgevormd tot een filosofische tuin zoals hierboven omschreven
     • virtueel: de reële tuin wordt weerspiegeld in een virtuele tuin, d.w.z. deze website waarin de vermelde teksten, beelden en vormen hernomen worden en waar ruimte geboden wordt om filosofische reflecties en discussies te publiceren.

Om de tuin te ontwerpen en te stofferen krijgen de leerlingen een reeks opdrachten en nemen ze deel aan een aantal activiteiten.
De opdrachten, de resultaten en de activiteiten kan je terug vinden op deze site onder Activiteiten.


Diversiteit van een filosofische tuin

Een filosofische tuin verwijst  – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een platonische of een epicuristische tuin of een tuin verbonden aan een godsdienst – naar een veelheid aan onderwerpen en stellingen: hij wil niet een bepaalde filosofische of levensbeschouwelijke strekking voorstellen of verdedigen, maar aanzetten tot een filosofische (dat is een rationele en dus kritische) houding in het algemeen.

Het project Een filosofische tuin heeft m.a.w. een pluralistisch karakter en heeft oog voor diversiteit, waarbij echter de verschillende opvattingen niet gewoon naast elkaar gepresenteerd worden (dat zou onfilosofisch zijn), maar waarbij er gestreefd wordt naar een dialoog.


Zijn er andere filosofische tuinen?


Wat is de beste plaats om te filosoferen?


Heeft een tuin op zich een filosofische betekenis?


Maak je eigen filosofische tuin (of terras).